Dyrebar Omsorg

Dyrebar Omsorg kort fortalt

Dyrebar Omsorg er et konsept som blant annet egnethetsvurderer og utdanner hund og fører for å være besøksvenner på frivillig basis. Konseptet er utviklet av gründer som har doktorgrad i folkehelsevitenskap hvor tiltakene ble vurdert i en RCT. Det ble funnet bedring i fysisk funksjon, nedgang i depresjon og økt livskvalitet. Resultatene er fagfellevurdert og publisert i anerkjente internasjonale journaler.

Mange frivillige ønsker å dra på besøk til ulike brukergrupper, men har ikke råd til å betale for egnethetsvurdering og kurs. Vi ønsker støtte for å tilby personer over hele landet muligheten til å bidra med frivillighet. Alle besøk blir registrert elektronisk, og det hentes ut statistikk over antall besøk, kvaliteten på besøket, samt hvilken effekt tiltaket har på klienten.

Ta del i prosjektet

Investér tid, penger, eller skap et partnerskap

Jeg vil investere! - Klikk herHva mener du?

InnoScore

7 / 10

Økonomi

kr 2 500 000

Crowdfunding

kr 50 000 000

Praktisk


Utvikling


AkershusHovedsamarbeidspartnereOpen Innovation Lab of Norway
NorBAN

Partnere


DNV GL
IKT Norge
Opera
Telenor

PWC
Investinor
Start Norge
Nofas

Simula
Seed Forum
Argentum
Partnership for Change

Mediepartnere


Computerworld
Ukeavisen LedelseInnoBørs - En samfunnsnyttig tjeneste levert av Innovate AS © 2019
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at InnoBørs er en formidlingstjeneste, og ikke en reell børs i ordets rette forstand.

Design og drift: Mediamakeriet