Engineers in School

Engineers in School kort fortalt

HVA er Ingeniører i skolen:
•Ingeniørpool med ferdige undervisningsopplegg iht kompetansemålene
•Ingeniører med næringslivserfaring bringer det "virkelige liv" inn i klasserommene
•Samskaping, innovasjon og økt ressursutnyttelse i praksis

HVILKE behov dekkes:
•Elevene ønsker å lære hva teknologi kan nyttes til, ikke bare teori
•Travle lærere har liten tid til å lære nye undervisningsopplegg
•Overtallige ingeniører vil gjerne bidra

EFFEKT / GEVINSTREALISERING:
•Økt interesse og motivasjon for realfag og teknologi blant barn og unge
•Styrket posisjon i arbeidsmarkedet for ingeniører
•Økt omstillingstakt for kommunene

Ta del i prosjektet

Investér tid, penger, eller skap et partnerskap

Jeg vil investere! - Klikk herHva mener du?

InnoScore

6 / 10

Økonomi

kr 2 000 000

Business Angels

kr 6 000 000

Praktisk


Idé


Akershus

HovedsamarbeidspartnereOpen Innovation Lab of Norway
NorBAN

Partnere


DNV GL
IKT Norge
Opera
Telenor

PWC
Investinor
Start Norge
Nofas

Simula
Seed Forum
Argentum
Partnership for Change

Mediepartnere


Computerworld
Ukeavisen LedelseInnoBørs - En samfunnsnyttig tjeneste levert av Innovate AS © 2019
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at InnoBørs er en formidlingstjeneste, og ikke en reell børs i ordets rette forstand.

Design og drift: Mediamakeriet