Mobil komprimering av biogass

Mobil komprimering av biogass kort fortalt

Selskapet har patentert og laboratorietestet en flertrinns gasskompressor med høy virkningsgrad. Testen var vellykket. Kompressoren kan drives av f.eks en traktor og fraktes rundt på henger for å komprimere biogass produsert ved ulike steder i et distrikt, i all hovedsak på gårdsbruk med egnet biomasse for biogassproduksjon. Derved vil både gassprodusent og eier av den mobile enheten kunne skaffe seg en inntekt ved å videreforedle en fornybar energibærer for et lokalt og regionalt marked.

WaveGas AS ønsker å bygge, teste og markedsføre/selge en pilotversjon av dette konseptet. Bildet viser laboratoriemodellen av 2-trinnsversjonen av den konsentriske kompressoren som er testet ved NMBU. Vi har to pilotkunder og en samarbeidspartner på FoU (NMBU, Ås).

Ta del i prosjektet

Investér tid, penger, eller skap et partnerskap

Jeg vil investere! - Klikk herHva mener du?

InnoScore

5 / 10

Økonomi

kr 600 000

Business Angels

kr 5 000 000

Praktisk


Oppstart


Akershus


HovedsamarbeidspartnereOpen Innovation Lab of Norway
NorBAN

Partnere


DNV GL
IKT Norge
Opera
Telenor

PWC
Investinor
Start Norge
Nofas

Simula
Seed Forum
Argentum
Partnership for Change

Mediepartnere


Computerworld
Ukeavisen LedelseInnoBørs - En samfunnsnyttig tjeneste levert av Innovate AS © 2019
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at InnoBørs er en formidlingstjeneste, og ikke en reell børs i ordets rette forstand.

Design og drift: Mediamakeriet